WING TOWER - 25 tầng 

WING TOWER - 25 tầng 

WING TOWER - 25 tầng

Địa điểm: Preah Monivong Blvd., and Kampuchea Krom Blvd., Sangkat Monorom Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia
Loại dự án: Văn phòng
Hạng mục: Unitized Curtain Wall,…
Chủ đầu tư: Wing Tower Property Development Co., Ltd
Tư vấn Façade : BES Consultants Pte. Ltd (Singapore)
Hoàn thành : 2023

 

Tìm:
Ngôn Ngữ: