CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG – CẤP I

Bộ Xây Dựng đã cấp Chứng Chỉ Năng lực hoạt động xây dựng cho QUÂN ĐẠT chứng nhận năng lực hoạt động trong lĩnh vực :

    - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng kết cấu bao che công trình dân dụng Hạng 1.

    - Thi công xây dựng kết cấu bao che công trình dân dụng Hạng I.

    - Thi công lắp đặt thiết bị công trình Hạng I.

CHỨNG NHẬN ISO

Chúng tôi thực hiện sự cam kết của chúng tôi với khách hàng, xã hội bằng việc xây dựng và vận hành trên hệ thống quản lý:

- Chứng nhận ISO 9001 : 2015 về Hệ thống Quản Lý Chất Lượng

- Chứng nhận ISO 14001 : 2015 về Hệ thống Quản Lý Môi Trường

- Chứng nhận ISO 9001 : 2015 về Hệ thống Quản Lý Chất Lượng

Chứng nhận ISO 9001 : 2015

Chứng nhận ISO 14001 : 2015

Chứng nhận ISO 45001 : 2018
ISO 4500` : 2018

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG – CẤP I

Tìm:
Ngôn Ngữ: