SAP Function Specialist/Lead

l Location: Hồ Chí Minh

€ Level: Lead

Ì Division: IT Dept.

2 Welfare:

: Experience:

Key duties & Responsibilities

Vai trò trách nhiệm

Tiến hành đánh giá phần mềm, nhu cầu thông tin và phân tích quy trình hoạt động kinh doanh, quy trình sản xuất.

Cung cấp tư vấn hệ thống và đề xuất thiết kế chức năng cho người dùng doanh nghiệp trên SAP S/4HANA.

Cung cấp hỗ trợ người dùng cho SAP và hỗ trợ giải quyết vấn đề hàng ngày như:

Bảo trì dữ liệu chính (Master Data)

Quản lý phân cấp người dùng SAP, phân quyền cho người dùng

Hỗ trợ và xử lý tất cả các sự cố đến việc tích hợp dữ liệu giữa hệ thống SAP với các hệ thống khác.

Phân tích yêu cầu của người dùng, làm việc với Giám đốc CNTT và Trưởng đội ứng dụng ERP  để tìm kiếm giải pháp (thay đổi định dạng biểu mẫu, logic hệ thống hoặc cấu hình, tùy theo lựa chọn giải pháp nào tiết kiệm thời gian và chi phí hiệu quả nhất).

Tự tin và có khả năng đưa ra các khuyến nghị cho các lựa chọn quy trình kinh doanh trên SAP để đáp ứng các yêu cầu của người dùng một cách hiệu quả.

Cấu hình các giải pháp SAP Quản lý sản xuất, Quản lý mua hàng, Quản lý chất lượng, Quản lý kho, Quản lý dự án, Quản lý bán hàng

Kiểm thử chức năng: có kiến thức và khả năng sử dụng các phương thức, quy trình và các công cụ kiểm thử để đánh giá các chức năng, đơn vị, tích hợp, hệ thống, hồi quy và kiểm thử chạy dữ liệu thô.

Khả năng thiết kế và phát triển các kế hoạch kiểm thử (ví dụ: mục tiêu thử nghiệm, các trường hợp thử nghiệm, dữ liệu thử nghiệm, các tập lệnh thử nghiệm).

Tối ưu hóa và đảm bảo tất cả các quy trình của hệ thống SAP phù hợp với chính sách của Công ty.

Cung cấp sự hỗ trợ (ví dụ: hủy bỏ / sửa chữa, thực hiện chuyên môn hóa, cải tiến nhỏ, theo dõi, kiểm thử) cho các hệ thống ứng dụng để giúp người dùng luôn duy trì được mức tối đa hiệu suất

Cung cấp hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên chức năng thực hiện công việc trên hệ thống một cách chính xác, nhất quán. Khả năng cung cấp đào tạo SAP cơ bản cho người dùng.

Hỗ trợ người dùng trong việc vận hành hằng ngày trên hệ thống SAP.

Luôn cập nhật kiến thức để có được kinh nghiệm nhiều hơn trên hệ thống SAP S/4HANA và triển khai các giải pháp trong tương lai để giải quyết các phạm vi của quy trình kinh doanh sau:

Phân hệ Quản lý sản xuất (dữ liệu chính, lập kế hoạch nhu cầu, MRP, trình tự sản xuất, v.v.)

Phân hệ Quản lý mua hàng (mua hàng, quản lý hợp đồng phụ, quản lý hàng tồn kho, di chuyển hàng hóa, v.v.)

Phân hệ quản lý chất lượng (QM) tích hợp trong mua sắm, lập kế hoạch sản xuất, thực hiện sản xuất, quản lý kho, quản lý bán hàng và phân phối.

Phân hệ quản lý kho (tổ chức dữ liệu, cấu trúc kho, dữ liệu chính trong của phân hệ quản lý kho, chế độ xem nguyên vật liệu chi tiết trong phân hệ quản lý kho, các loại hình di chuyển trong phân hệ quản lý kho, lệnh di chuyển, chiến lược tìm kiếm, quản lý chi tiết, v.v.)

Phân hệ Quản lý bán hàng (hợp đồng, báo giá, đơn đặt hàng, quản lý khách hàng, giá cả, v.v.)

Phân hệ Quản lý dự án (các cấu trúc phân chia công việc, các mạng lưới, các hoạt động, lập lịch, tài nguyên thanh toán liên quan, quản lý giá trị thu được, v.v.)

Học hỏi các “phương pháp làm phù hợp nhất” trong các lĩnh vực chức năng và khả năng áp dụng kiến thức SAP để tăng thêm giá trị cho hệ thống

Luôn thể hiện khả năng lãnh đạo nhóm và tham gia vào các hoạt động nhóm và lập kế hoạch để cải thiện kỹ năng và chất lượng công việc của nhóm.

Tiến hành kiểm tra định kỳ cho hệ thống SAP, làm việc với kiểm toán nội bộ hoặc bên ngoài về các chủ đề liên quan đến SAP.

Hỗ trợ trong các lĩnh vực khác của bộ phận và công ty khi cần thiết.

Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng

Trả lời tất cả các yêu cầu dịch vụ SAP và các sự cố ứng dụng CNTT trong vòng 2 giờ, và giải quyết trong vòng 1 – 2 ngày làm việc tùy thuộc vào mức độ ưu tiên như chi tiết bên dưới:

Ưu tiên Cao            – từ 1 đến 2 giờ.

Ưu tiên Trung Bình – từ 3 đến 6 giờ.

Ưu tiên Thấp           – từ 1 đến 2 ngày làm việc.

Tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ khác từ các văn phòng chi nhánh, hay đối tác, v.v. với đảm bảo sự hỗ trợ theo như mục “a” ở trên.

Triển khai được các công cụ tự động hóa và tạo ra các hướng dẫn cho người dùng cuối để cải thiện việc hỗ trợ từ xa

Dự án CNTT

Làm theo và hỗ trợ tất cả các dự án CNTT hằng năm của Công ty đã được phê duyệt bởi Giám đốc CNTT và Trưởng đội ứng dụng ERP .

Học hỏi, phát triển

Luôn cập nhật kiến thức và kỹ năng CNTT mới và tham dự ít nhất một khóa đào tạo về kỹ năng mềm.

Tài liệu

Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu liên quan đến chức năng phân tích của hệ thống SAP Công ty phải luôn được cập nhật.

SEARCH:
LANGUAGE: