Receptionist

Key duties & Responsibilities

– Trực điện thoại và chuyển điện thoại đến các phòng ban, bộ phận liên quan

– Tiếp nhận và gửi công văn, thư, giấy tờ đến và đi của các bộ phận

– Đón Tiếp khách, ứng viên, đối tác, khách hàng khi đến công ty

– Đặt vé xe, máy bay, khách sạn cho CBCNV công ty đi công tác

– Quản lý phòng họp, theo dõi việc mua sắm tài sản công ty, cấp phát văn phòng phẩm, đồng phục, trang thiết bị và các vật dụng, dụng cụ có liên quan khác

– Quản lý và làm các đề nghị thanh toán chi phí tiền điện, nước, Internet hàng tháng

– Thực hiện soạn thảo, Quản lý các loại thông báo, công văn, quyết định, hợp đồng liên quan

– Hỗ trợ các công tác vệ sinh môi trường, an ninh, PCCC, bảo trì và giám sát các máy móc, thiết bị tài sản của công ty

– Phối hợp với các bộ phận liên quan, Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ của công ty

 

SEARCH:
LANGUAGE: