Business Development Executive – Project
 Location: Hồ Chí Minh
 Level: Executive
 Division: Business Development Div.
 Welfare:
 Experience:
Key duties & Responsibilities
Chủ động tìm kiếm, phân tích, xử lý thông tin về các dự án tiềm năng
Chuẩn bị tài liệu, mẫu sản phẩm, hồ sơ năng lực công ty cho các dự án.
Thu thập và tổng hợp thông tin trên thị trường và từ đối thủ cạnh tranh.
Phát triển, duy trì mối quan hệ tích cực với các khách hàng dự án (Chủ đầu tư, Công ty tư vấn thiết kế, Nhà thầu xây dựng, Ban Quản lý dự án).
Phối hợp và hỗ trợ chặt chẽ với các phòng ban liên quan về các vấn đề về kỹ thuật và kinh doanh, phục vụ cho việc kinh doanh hiệu quả nhất.
Tham gia phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết khiếu nại của khách hàng (khi cần).
Phối hợp tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, hội chợ và các chương trình Marketing của công ty.
Tham gia công việc xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của phòng ban.
Báo cáo định kỳ hàng tuần về tình hình bán hàng và nhận định thị trường cho Giám đốc Phát triển Kinh doanh.

 

SEARCH:
LANGUAGE: