YOCO BUILDING

YOCO BUILDING

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG YOCO
Địa điểm: 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Loại dự án: Văn phòng
Hạng mục: Cửa, Vách kính
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thế kỉ 21
Hoàn thành: 1995

SEARCH:
LANGUAGE: