YASAKA SAIGON HOTEL

YASAKA SAIGON HOTEL

Địa điểm: 18 Trần Phú, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Loại dự án: Khách sạn
Hạng mục: Cửa, Vách kính
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần du lịch Sài Gòn Nha Trang
Hoàn thành: 1999

SEARCH:
LANGUAGE: