TERRACOTTA HOTEL & RESORT

TERRACOTTA HOTEL & RESORT

Địa điểm: Khu 7.9, Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Phường 3, TP.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Loại dự án: Khách sạn – resort
Hạng mục: Cửa, Vách kính…
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bốn Mùa – Tuyền Lâm
Hoàn thành: 2014

SEARCH:
LANGUAGE: