IMPERIAL HOTEL (KHÁCH SẠN TÂN HOÀNG CUNG HUẾ)

IMPERIAL HOTEL (KHÁCH SẠN TÂN HOÀNG CUNG HUẾ)

IMPERIAL HOTEL (KHÁCH SẠN TÂN HOÀNG CUNG HUẾ)
Địa điểm: 08 Hùng Vương, TP.Huế, Việt Nam
Loại dự án: Khách sạn
Hạng mục: Cửa, Vách kính
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trường Tiền Huế
Hoàn thành: 2005

SEARCH:
LANGUAGE: