2022

បានទទួលរង្វាន់ ISO 14001:2015 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និង ISO 45001:2018 ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ (OH&S)។

2015

អ្នកម៉ៅការនាំមុខនៅវៀតណាមដំបូងគេដើម្បីដំណើរការផែនការធនធានសហគ្រាស (ERP) ជាមួយ Microsoft Dynamics AX និងបានដំឡើងកំណែទៅជា SAP S/4 HANA ក្នុងឆ្នាំ 2019។

2011

បានពង្រីកដល់រោងចក្រថ្មីទំហំ 70.000m² នៅ BINH DUONG ហើយបានចាប់ផ្តើមពង្រីកទីផ្សារក្រៅប្រទេស៖ កម្ពុជា អូស្ត្រាលី មីយ៉ាន់ម៉ា។

2010

បានសហការជាមួយដៃគូបរទេសដើម្បីអនុវត្តប្រព័ន្ធ Unitized facadeនៃអគារ Bitexco Financial Tower 68 ជាន់ (វៀតណាម) ។

2007

អ្នកម៉ៅការនាំមុខនៅវៀតណាមដំបូងគេក្នុងការរចនា និងអនុវត្តប្រព័ន្ធ facade Unitized សម្រាប់អគារខ្ពស់ដូចជា Gemadept Tower និង Sailing Tower(វៀតណាម)

2006

បានទទួលរង្វាន់វិញ្ញាបនប័ត្រ ISO 9001:2008 - ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាព

2005

សហការជាមួយដៃគូបរទេសអនុវត្តប្រព័ន្ធ Unitized facadeនៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Tan Son Nhat (វៀតណាម)

2003

  បានពង្រីកទៅរោងចក្រថ្មីទំហំ 10.000m² នៅ HCMC VN បំពាក់ដោយ CNC Machining Center ដើម្បីក្លាយជាអ្នកផលិតអាលុយមីញ៉ូម CNC ដំបូងគេនៅ វៀតណាម។

1995

បានពង្រីកទៅរោងចក្រថ្មីទំហំ 10.000m² នៅ HCMC VN បំពាក់ដោយ CNC Machining Center ដើម្បីក្លាយជាអ្នកផលិតអាលុយមីញ៉ូម CNC ដំបូងគេនៅ វៀតណាម។

1991

បានបើកសិប្បកម្មតូចមួយដែលមានកម្មករជំនាញចំនួន៥នាក់។

ស្វែងរកក្នុងគេហទំព័រ:
ភាសា៖