Etown 6

     On 27 September 2022, the Quan Dat company got the Letter of Award for Etown 6 Office Building from the Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE Corp). In the years of 2000, 2002 and 2006, Quan Dat was awarded by REE Corp to be the aluminium facade contractor for REE’s office buildings: Etown 1, […]

QUÂN ĐẠT TEAM BUILDING – DISCOVERING THE WONDERFUL LAND OF THE GOLDEN PAGODAS

Thailand is an excellent choice for Quan Dat’s 2022 team-building event. Organizing a combined team-building trip abroad is a demonstration of the company’s leadership’s commitment and determination to uplift the spirits of the employees and acknowledge the efforts of the team in overcoming the COVID pandemic together.       This trip is not just […]

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP.

Ngày 20/10/2018, Công ty CP Công nghệ CITEK và Công ty TNHH SX và TM Quân Đạt đã công bố chính thức ký kết hợp đồng và khởi động dự án quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP S/4HANA.SAP S/4HANA là giải pháp quản trị ERP thế hệ mới số 1 thế giới […]

CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI 2017: GẮN KẾT CÙNG PHÁT TRIỂN

Để động viên khen thưởng cho CBCNV trong toàn Công ty trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong công tác sản xuất, đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thi công lắp đặt cho tòa nhà Viettel 285 và những Dự án mang tính chiến lược như: Saigon South, Khu du […]

TIÊU CHUẨN CHỐNG CHÁY LAN THEO

TIÊU CHUẨN CHỐNG CHÁY LAN THEO THÔNG TƯ 01/2020/TT-BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH   Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định […]

SEARCH:
LANGUAGE: